1
0
0

maakuth / Instanssi.org

Markus VuorioviaGitHub
February 22, 2012
Package Details

Available on: GitHub

Instanssi.org 2012 website project

What is this ?

This project right here is the website of instanssi.org demoparty. It contains the main website (main2012), Kompomaatti (our compo entry management interface), and Arkisto (our entry archive site). Most of the comments and language used is in Finnish, because the programmers weren't interested in internationalization :D

License

MIT. Please refer to LICENSE for more information.

Mikä on tämä ?

En jaksa kirjoittaa suomeksi, lue ylläolevat :D

Oppaita

 • Djangon asennus: https://docs.djangoproject.com/en/dev/topics/install/?from=olddocs#installing-an-official-release
 • Tutoriaali: https://docs.djangoproject.com/en/1.3/intro/tutorial01/

Ympäristön asentaminen Windowsille

 1. Asenna Python, 2.6 tai 2.7 on ok (http://www.python.org). Varmista, että pythonin juurikansio (se josta löytyy python.exe) ja scripts-kansiot ovat windowsin PATHissa. Kannattaa ladata 32bit versio, vaikka olisikin 64bit windows. Helpompi saada kirjastot. Mikäli ehdottomasti haluat asentaa 64bit versiot, niin osa paketeista on ladattavissa osoitteesta http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ .
 2. Asenna setuptools (http://pypi.python.org/pypi/setuptools).
 3. Asenna PIP (http://pypi.python.org/pypi/pip) komennolla easy_install pip.
 4. Asenna kappaleessa "Projektin asentaminen" mainitut kirjastot PIP:llä.

Ympäristön asentaminen Linuxeille

 1. Asenna PIP distrosi paketinhallinnalla, esim. apt-get install python-pip.
 2. Asenna kappaleessa "Projektin asentaminen" mainitut kirjastot joko käyttäen PIP:iä tai distrosi pakettienhallintaa. PIL-kirjaston asennus käyttäen PIP:ä saattaa vaatia jotain lisäkirjastoja kääntämiseen. Lisäkirjastojen asentamisen saattaa pystyä välttämään asentamalla PIL:n suoraan distron pakettienhallinnasta, esim. apt-get install python-imaging tjsp.

Projektin asentaminen

 1. Kloonaa tämä projekti gitillä (git clone ...).
 2. Kopioi settings.py-dist tiedostoksi settings.py.
 3. Suorita syncdb projektihakemistossa (python manage.py syncdb).
 4. Suorita migrate projektihakemistossa (python manage.py migrate).
 5. Testaa ajamalla runserver (python manage.py runserver). Jos gittiin ilmestyy tietokantamallimuutoksia, saattaa joskus olla tarpeen suorittaa migrate ja syncdb uudelleen.

Kirjastot

 • [Django 1.3 tai uudempi] (https://www.djangoproject.com/download/) pip install django
 • [django-openid-auth] (https://launchpad.net/django-openid-auth) pip install django-openid-auth
 • [python-openid] (https://github.com/openid/python-openid/) pip install python-openid
 • [PIL] (http://www.pythonware.com/products/pil/) pip install pil
 • [django-imagekit] (https://github.com/jdriscoll/django-imagekit) pip install django-imagekit
 • [South] (http://south.aeracode.org/) pip install south
 • [django-uni-form] (http://django-uni-form.readthedocs.org) pip install django-uni-form
 • [reportlab] (http://www.reportlab.com/software/opensource/rl-toolkit/download/) pip install reportlab
 • [feedparser] (http://code.google.com/p/feedparser/) pip install feedparser

IDEjä

 • Eclipse (addonit: PyDev + EGIt)
 • Aptana Studio 3
Discussion

-